پایگاه اطلاع رسانی جوان شیـــعه http://313alireza.mihanblog.com 2019-08-20T13:42:07+01:00 text/html 2011-10-09T13:04:49+01:00 313alireza.mihanblog.com علیرضا موحدیان میلاد نور مبارکباد http://313alireza.mihanblog.com/post/19 <p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">بنام خدا</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"><br></span></p> <p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA">ولادت با سعادت هشتمین اختر تابناک آسمان ولایت و امامت مبارکباد.</span></p><p dir="RTL" style="text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;;" lang="FA"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA"></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; " align="center"><span style="font-size: 12pt; line-height: 115%; font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA"><br></span></p> text/html 2011-10-02T13:17:08+01:00 313alireza.mihanblog.com علیرضا موحدیان پیش بینی شگفت انگیز امام (ره) درباره تهمت های انتقام جویانه نسبت به منسوبین امام http://313alireza.mihanblog.com/post/14 <p dir="RTL"><span style="font-family: &quot;_L4i_Nastaliq&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">پیش بینی شگفت انگیز امام (ره) <span>&nbsp;</span>درباره تهمت های انتقام جویانه نسبت به منسوبین امام</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">شهادت نامه ای که امام خمینی (س) درباره صداقت ، امانتداری و مراتب بالای سلامت مالی و فکری یادگار<span>&nbsp; </span>خویش نوشته اند ، سندی است گویا از سلامت مشی ،مرام امام و منسوبین ایشان .</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">در این نوشته امام با همان ژرف اندیشی که پیش بینی های شگفت اش دنیا را به حیرت وا داشت ، نسبت به احتمال قوی برخاستن امواج اهانت ، افترا و تهمت به منسوبین خویش به خصوص حاج احمد آقا درد مندانه و با تاکید بر این که ریشه این تهمت ها به انتقام جویی از او باز میگردد،پیش بینی کرده و هشدار داده است و آنچه که در سال های اخیر و در جریان بعضی اهانت ها و تهمت ها از سوی منابع اطلاع رسانی وابسته به محافل خاص درباره نواده دلبند امام عزیز اتفاق افتاد نمونه ای است از صحت این پیش بینی اعجاب انگیز امام (س).</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">بر دوستاران و پیروان امام است که این نوشته را که محک و میزان روشنی برای ریشه یابی جریانات مشکوک است را بخوانند و راه خود را بیابند.</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">*قسمتی مهم از این متن ارزشمند :</span></p> <p dir="RTL"><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">احتمال قوی میدهم که پس از من برای انتقامجویی از من به بعض از نزدیکان و دوستانم تهمتها که من آنها را ناروا میدانم بزنند و به آتشی که باید مرا با آن بسوزانند آنان را بسوزانند و احیانا به صورت دفاع از من انتقام مرا از آنها بگیرند</span><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; " lang="FA">، </span><span style="font-family: _L4i_Koodak; " lang="FA">و اکنون در حیات من گفتگوها و زمزمه هایی به گوش میخورد که احتمال قوی را قوی تر میکند.</span></p>